STYRELSEMÖTE 2021-06-17

Hej

Den 17 juni var vi ett glatt fullvaccinerat gäng ”gubbar” som samlats på Ärvinge kontoret för att avsluta verksamhetsåret 2020. Förutom styrelsen deltog även våra revisorer Ulf Sterner samt Sven Persson.

Även om vi är en ideell förening har vi krav på oss från myndigheterna och banken om årsredovisning och deklarationer.

Den övergripande frågan som fanns på dagordningen var: Hur får vi igång verksamheten igen och när kan vi ha vårt framflyttade tioårsjubileum.

Beträffande tioårs firandet  diskuterades att ev skjuta fram det ytterligare ett år beroende på  hur Östersjörederierna kommer igång med kryssningstrafiken. En ev. kryssning i nov/ dec. låter inte lockande. Sven H jobbar på med att hitta ett utflyktsmål i mälardalen för en endagars träff under förhösten, för De som har möjlighet att delta. Mer om detta senare .

En minst lika viktig fråga som stöttes och blöttes var hur fångar vi upp nyblivna pensionärer och får dessa att ansluta sig till klubben. Här känner vi i styrelsen att vi behöver hjälp av Er på fältet som fortsatt är verksamma i arbetslivet. Det har blivit ett stort åldersglapp mellan oss i styrelsen ( de flesta närmar sig de 80 och De vi vill fånga upp är runt 65). Använd om möjligt vår hemsida för att etablera kontakt .

Mötet avslutades med en gemensam lunch på närliggande restaurang.

Vi i styrelsen önska alla våra medlemmar och övriga följare en trevlig sommar och ett kommande corona fritt år.

Vid pennan Hasse E