God Jul och Gott nytt år

Julinspirerad äldre hastighetsregulator. Bilden fotograferad och arrangerad av konepensionären Leif Wendel

Vi i klubbstyrelsen vill till Er alla i KONEs pensionärsklubb och till Er som följer oss på vår hemsida och till Er i ledningen på KONE som stöder vår verksamhet.

Till Er alla riktar vi ett stort Tack för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt 2023.

KONEs pensionärsklubb / styrelsen

”Glada tillrop och kommentarer kan lämnas via ”KONTATA”