Alla inlägg av Håkan

KONE MONOSPACE 700 DX ÄR DEN FÖRSTA DIGITALA HISSEN MED BEDÖMNINGEN ACCEPTERAS FRÅN BYGGVARUBEDÖMNINGEN

KONE Pressmeddelande 6 okt 2021

Miljöbedömningen är en viktig vägvisare för byggare och andra slutanvändare, som lättare vill förstå vilka ämnen som byggs in i deras hus och bidra till en mer hållbar framtid. Sedan slutet på oktober är KONEs rulltrappa TM140T också accepterad av Byggvarubedömningen.

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke-vinstdrivande ekonomisk förening där Sveriges fastighetsägare och byggentreprenörer samlas för att aktivt arbeta tillsammans med syftet att främja användningen av hållbara byggmaterial. Föreningen genomför miljöbedömningar baserade på kemikalieinnehåll och livscykelaspekter samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö med framför allt höga krav på redovisningen av materialen.

Miljöbedömningen är en viktig vägvisare för byggare och andra slutanvändare, som lättare vill förstå vilka ämnen som byggs in i deras hus och bidra till en mer hållbar framtid.

– Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete och BVB bedömningen accepteras är ett bevis på att arbetar aktivt med hållbarhet inom KONE. Att reducera påverkan på miljön under hela livslängden för våra produkter och tjänster är ett av KONEs strategiska mål. Innovativa och miljöeffektiva lösningar samt nära samarbete med leverantörer och kunder är centrala för att lyckas, säger Kurt Horn, vd KONE Skandinavien.

KONE vinner order för att utrusta kontoret ”Commerz III i Mumbai

KONE Corporation, en global ledare inom hiss- och rulltrappindustrin, har vunnit en order om att leverera en serie People Flow®-lösningar, inklusive 53 skräddarsydda KONE-hissar, för nya ”Commerz III”, en förstklassig kommersiell byggnad som utvecklats av Oberoi Realty Limited i Mumbai.

Den 50 våningar höga skyskrapan är utformad för att skapa en högklassig arbetsmiljö och den är inställd på att uppnå LEED-grön byggcertifiering. Byggnaden kommer att ligga på International Business Park-området i Oberoi Garden City, som också omfattar Commerz (byggnad för blandad användning) och Commerz II (LEED-certifierat) kommersiellt projekt.

KONEs order omfattar 42 KONE Minispace® och 11 KONE Monospace® -hissar, med en lyfthöjd  på 223 meter och en maxhastighet på 6 m/s, alla med anpassade finish för att ytterligare förbättra åk-komforten och säkerheten. Hissarna kommer att vara utrustade med KONE Destination Control System med passersystem för att möjliggöra smidigt personflöde, undvika trängsel och minska väntetider och restider.

Dessutom innehåller kontraktet KONE E-Link ™ -tjänst som möjliggör övervakning av utrustningens prestanda i realtid, från en övervakningscentral. ”Vi är stolta över att våra innovativa lösningar för personflöde och andra meriter har hjälpt oss att vinna denna order. Vi kunde möta och i vissa fall överträffa kraven för några högprofilerade långsiktiga hyresgäster.

Commerz III-projektet har en spännande utveckling och kommer att tillgodose över 13 000 människor varje dag ”, säger Samer Halabi, Executive Vice President för KONE Asia Pacific. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2022. Huvudentreprenören är Capacite Infra och huvudarkitekten är Woods Bagot. KONE bokade ordern första kvartalet 2021.

Hej alla pensionärskollegor.

Tisdagen den 21 sept.  hade vi i styrelsen samlats till ett möte för att planera verksamheten, när nu restrektionerna upphör.

Vi har preliminärt planerat  att ha den årliga info träffen på KONE i Ärvinge i feb/mars. Vi har också tänkt oss att den s.k  årsmötesresan skall ske på vårkanten slutet april början maj 2022.

Mer om detta senare.

Beträffande med. lems avg. har vi bestämt följande:

Eftersom ingen aktivitet har skett under 2021 förutom styrelsens underhåll av verksamheten har vi beslutat att vi inte skall ta ut någon avgift för 2021.

De som på uppmaning  från hemsidan betalt in avg. så kommer dessa pengar att flyttas över till 2022.

Vi kommer att brevledes informera om när det är dags för med.lems avg 2022, och de som betalt 2021 informeras om att de är avg. befriade.

Vi i styrelse önskar Er alla en positiv återgång till normala förhållande och hoppas på ett snart återseende.

KONE utrustar den högsta byggnaden i Afrika, Iconic Tower, i Egyptens nya administrativa huvudstad


KONE Corporation, en global ledare inom hiss- och rulltrappindustrin, har vunnit en order om att leverera och installera 60 skräddarsydda hissar och rulltrappor för en byggnad som kallas Iconic Tower.

Tornet ligger i Egyptens nya administrativa huvudstad och ska bli den högsta byggnaden på hela den afrikanska kontinenten. Egyptens nya administrativa och finansiella huvudstad är under uppbyggnad strax utanför Kairo och designas med smart teknik som fokus.

När byggnaden står färdig kommer den att tillgodose över 6 miljoner människor. Iconic Tower kommer att ligga i stadens centrala affärsdistrikt (CBD), som planeras omfatta totalt 20 skyskrapor. Tornet på 80 våningar kommer att stiga till en höjd av 385 meter, inklusive kontor, hotell och bostäder.

Huvudentreprenören för byggnaden – och flera andra projekt i den nya huvudstaden – är China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), en av världens ledande byggrupper.

KONEs leverans inkluderar 36 KONE MiniSpace ™ -hissar, 13 KONE MonoSpace® -hissar, sju KONE TranSys ™ -frakthissar och fyra KONE TransitMaster ™ 120 -rulltrappor, alla med finish som är speciellt utformade för denna byggnad. Dessutom hjälper KONEs destinationskontrollsystem att minska väntetider och restider, och KONE E-Link ™ -tjänsten möjliggör övervakning av utrustningens prestanda i realtid, från en övervakningscentral.

Kontraktet omfattar även underhållstjänster.

Iconic Tower kommer att bli ett viktigt landmärke, inte bara i den nya administrativa huvudstaden, utan i Egypten och Afrika. Vi är verkligen hedrade över att kunna tillhandahålla vår höghöjdsexpertis och våra flödeslösningar för denna utveckling och tillsammans med våra kunder hjälpa staden att sätta nya standarder för smarta och hållbara byggnader, säger Thomas Hinnerskov, Executive Vice President för KONE South Europe, Middle Öst och Afrika.

Byggnaden förväntas stå klar i februari 2023 och den utvecklas av New Urban Communities Authority. Huvudarkitekten är Dar Al-Handasah.

STYRELSEMÖTE 2021-06-17

Hej

Den 17 juni var vi ett glatt fullvaccinerat gäng ”gubbar” som samlats på Ärvinge kontoret för att avsluta verksamhetsåret 2020. Förutom styrelsen deltog även våra revisorer Ulf Sterner samt Sven Persson.

Även om vi är en ideell förening har vi krav på oss från myndigheterna och banken om årsredovisning och deklarationer.

Den övergripande frågan som fanns på dagordningen var: Hur får vi igång verksamheten igen och när kan vi ha vårt framflyttade tioårsjubileum.

Beträffande tioårs firandet  diskuterades att ev skjuta fram det ytterligare ett år beroende på  hur Östersjörederierna kommer igång med kryssningstrafiken. En ev. kryssning i nov/ dec. låter inte lockande. Sven H jobbar på med att hitta ett utflyktsmål i mälardalen för en endagars träff under förhösten, för De som har möjlighet att delta. Mer om detta senare .

En minst lika viktig fråga som stöttes och blöttes var hur fångar vi upp nyblivna pensionärer och får dessa att ansluta sig till klubben. Här känner vi i styrelsen att vi behöver hjälp av Er på fältet som fortsatt är verksamma i arbetslivet. Det har blivit ett stort åldersglapp mellan oss i styrelsen ( de flesta närmar sig de 80 och De vi vill fånga upp är runt 65). Använd om möjligt vår hemsida för att etablera kontakt .

Mötet avslutades med en gemensam lunch på närliggande restaurang.

Vi i styrelsen önska alla våra medlemmar och övriga följare en trevlig sommar och ett kommande corona fritt år.

Vid pennan Hasse E

Hej alla KONE Pensionärer.

Även om verksamheten går på sparlåga försöker vi hålla liv i klubben, och med tanke på att vaccinationerna har kommit i gång, ser vi ljust på att kunna få till någon form av träff till hösten. Vi har några bollar i luften.

Normalt brukar vi sända ett brev om medlemsavgiften för året. Men i år gör vi ett försök med att göra ett upprop via vår hemsida.  Avgiften är som tidigare 100,00 kr/år och insätts på bankgiro 636-3626. Glöm inte att ange Ert namn på inbetalningen så att vi kan registrera Er. Vi kommer senare under året att sända påminnelser till De som inte uppmärksammat uppropet.

Med vänlig hälsning och en önskan om att vi snart är tillbaka till normala förhållande.

Styrelsen genom Hasse E

ALLA KONES RULLTRAPPOR ÄR GODKÄNDA AV BYGGVARUBEDÖMNINGEN

travelmaster110

När Transit Master 120™ i höstas lades till i KONEs lista över rulltrappor med godkännande av Byggvarubedömningen så är samtliga av bolagets rulltrappor på den svenska marknaden godkända. KONE har också fått förnyade bedömningar av rulltrapporna Travel Master™ 110 och Transit Master 140™ som var de första rulltrapporna i branschen att få godkännande från Byggvarubedömningen.

PRESSMEDDELANDE PUBLICERAT 01-26-2021

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke-vinstdrivande ekonomisk förening där Sveriges fastighetsägare och byggentreprenörer samlas för att aktivt arbeta tillsammans med syftet att främja användningen av hållbara byggmaterial. Föreningen genomför miljöbedömningar baserade på kemikalieinnehåll och livscykelaspekter samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö med framför allt höga krav på redovisningen av materialen.

Miljöbedömningen är en viktig vägvisare för byggare och andra slutanvändare, som lättare vill förstå vilka ämnen som byggs in i deras hus och bidra till en mer hållbar framtid.

– Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete och BVB-godkännandena är ett bevis på att vi inte bara pratar utan vi arbetar seriöst med hållbarhet inom KONE. Att reducera påverkan på miljön under hela livslängden för våra produkter och tjänster är ett av KONEs strategiska mål. Innovativa och miljöeffektiva lösningar samt nära samarbete med leverantörer och kunder är centrala för att lyckas, säger Kurt Horn, vd KONE Skandinavien.

Läs mer om Byggvarubedömningen

Läs mer om KONEs hållbarhetsarbete

KONE vinner order på 50 hissar i Kina

KONE Corporation, press release, December 22, 2020

KONE Corporation, världsledande inom hiss- och rulltrappsindustrin, har vunnit en order om att leverera 50 hissar till GDH City, en ny utveckling för blandad användning i Shenzhen, i provinsen Guangdong i sydöstra Kina

Shenzhen, även känd som ”Silicon Valley of China”, är ett pulserande globalt teknologinav och är också staden med de flest färdigbyggda skyskraporna på över 200 meter i höjd.

GDH City kommer att bestå av affärslägenheter, två kontorstorn på 180 och 303 meter samt kommersiella utrymmen, inklusive ett 100 000 kvadratmeter upplevelsecenter.

Kombinationen av affärer, handel, bostäder, kultur och naturliga omgivningar förväntas utvecklingen ge en ny typ av kundupplevelse till Shenzhen centrum.

KONE levererar 46 KONE MiniSpace ™ -hissar och fyra KONE MiniSpace ™ DoubleDeck-hissar för projektet. Dessutom kommer byggnaderna att vara utrustade med KONE Destination Control System för att minska väntetiden och restiderna samt KONE E-link ™ övervakningssystem, som kan hålla reda på prestanda för all utrustning i realtid från en enda plats.

Kontraktet innehåller också två års standardunderhåll. ”Shenzhen är en av de mest populära städerna i sydöstra Kina, mest känd för affärs- och familjevänlig shopping och underhållning.

Det är ett stort nöje att väljas leverantör för detta projekt och vi ser fram emot att hjälpa våra kunder att skapa det bästa flödet för, hyresgäster och besökare vid deras flaggskeppsutveckling, ”säger William B. Johnson, Executive Vice President, KONE Greater China.

Projektet beräknas vara klart 2023 och utvecklas av Guangdong Land Holdings Ltd. KONE bokade ordern under andra kvartalet 2020.

God Jul o Gott nytt år

Vi i klubbstyrelsen vill till Er i KONEs pensionärsklubb, till Er alla som följer oss på vår hemsida och till Er i ledningen på KONE som stöder vår verksamhet, rikta ett stort tack för det gångna året och önskar alla en riktigt God Jul 2020 och ett Gott Nytt 2021.

 KONE-pensionärsklubb/Styrelse

I riskgrupp vi alla oss befinna, man som kvinna. Att vi med hissar knoga och gjort det jä—vligt noga. Spelar alls ingen roll, när covid 19 hänger över oss som ett troll. Anders Tegnell oss lett likt Betlehems stjärna. En frälsare kommer oss att värna, Vaccinet är det rätta spåret, så låt oss glömma detta året. Med avstånd till varandra, kan ingen klandra. Om vi tar en sup eller två, för att fira att nu är det snart ett nytt år. / Hasse E

Årets jullåt: Låt mig få tända ett ljus

VINNARNA I SWEDEN GREEN BUILDING AWARDS

FYRA AV VINNARNA I SWEDEN GREEN BUILDING AWARDS ANVÄNDER LÖSNINGAR FRÅN KONE

Sustainability green leaf

Till KONE pressmeddelande

KONE levererar framtidens hissar och rulltrappor till fyra av vinnarna i Sweden Green Building Councils tävling Sweden Green Building Awards. Företaget har varit ansvariga för utbyte av hissar i Sergelhuset i Stockholm samt för att installera helt nya lösningar i Masthuggskajen i Göteborg, nya tunnelbanan till Barkarby i Stockholm och Foajén i Malmö.

Sweden Green Building Awards är ett årligt pris som ges till de bästa exemplen på hållbart samhällsbyggande i Sverige. I årets tävling har KONE varit involverade i fyra vinnande projekt. Sergelhuset i centrala Stockholm vann priset Årets LEED-byggnad/projekt. I det projektet har KONE bytt ut ett 20-tal gamla hissar till nya energieffektiva MonoSpace-lösningar. Till vinnaren av priset Årets Citylab-projekt, Masthuggskajen i Göteborg, ska KONE leverera flertalet energieffektiva och hållbara People Flow-lösningar. Den blåa tunnelbanelinjen till Barkarby vann Årets utmärkelse i hållbar infrastruktur och till det projektet ska KONE leverera totalt 20 rulltrappor. Till årets BREEAM-byggnad, Foajén i Malmö, har KONE levererat och installerat MonoSpace-hissar.

– För oss på KONE är det både roligt och viktigt att vara involverade i projekt som vinner priser för sitt hållbarhetsarbete. Vi är verksamma i en bransch och sektor som gör stora framgångar i att bygga mer hållbart. För KONE innebär miljöansvar att förse våra kunder med innovativa och miljöeffektiva lösningar, i kombination med att minska vår verksamhets miljöpåverkan, kommenterar Rasmus Anjert, affärsområdeschef för Nya utrustningar, KONE Skandinavien.

Läs mer om vinnarna i Sweden Green Building Awards här>>