HÖSTTRÄFF I KONES LOKALER I ÅRSTA

Den 22 september 2022 samlades 20 konepensionärer på KONEs lokaler i Årsta i södra Stockholm.

Från KONE är det Olle Ström som börjar med att presentera sig själv för att sedan gå över till att presenter KONE Skandinavien och dess organisation med VD Knut Horn i spetsen.

Olle berättade att han jobbar som Tecnical Field Support Cheif för KONE Skandinavien och han började på KONE 1984. Olle har i dag jobbar 38 år hos KONE.

Olle berättar att KONE har mycket nya produkter vilket medför mycket ny teknik och KONEs tekniker måste har bred datakunskap för att kunna programmera olika parametrar för hissen driv och styrsystem

Olle berättar vidare om KONEs drivsystem KDX Drive där MX maskinerna ny fått nya bromsar som är mycket tysta och där den manuella bromslyftarspaken har ersatts med el och batteridrift för att öppna bromsarna vid en nödsituation eller service.

Vi fick sedan veta att en helt ny produkt är på ingående och som inte har offentliggjort ännu. Vi fick inte veta mycket, intressant. så jag lovar att återkomma i ämnet.

Olle visar KONEs ny installationsmetod, KONE JumpLift där man påbörjar montaget innan byggnaden har blivit helt färdig med tak. Byggaren förser det öppna hisschaktet med ett s.k väderdäck och ett arbetsdäck, KONEs montörer monterar sedan sitt skyddsdäck och fortsätter montaget enligt normal montagemetod.

KONE JumplLift ger tidigt tillträde till användning av byggnadens permanenta hisschakt för snabbare vertikala transporter. Dessutom ger lösningen ökad lastkapacitet och hjälper byggarbetare, verktyg och material att nå önskad våning snabbare, vilket sparar in timmar varje dag också med lägre totala kostnader.

KONE JumpLift

KONE har också förbättrat överlämnande från montage till service genom att digitalisera överlämnande där en neutral speciellt utbildad KONE medarbetare kontrollerar c:a 130 punkter via en app i telefonen i en Quality Check. Allt kontrolleras från dörrfunktion till åkkomfort.

Olle visar också bilder från ett speciellt montage i en kabelfabrik i ett torn kallat NKT tornet i Karlskrona, ett torn på 150 meter där en MX100 maskin som väger 6,5 ton lyft med kran upp till montageplatsen.

Slutligen visar Olle lite om kommande upphandling från FUT Förvaltningen för utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. KONE har redan fått vissa rulltrappor och hissar bl.a i Slussens nya bussterminal med 11 rulltrappor och 7 hissar. Många upphandlingar kvartsrår, som jag hoppas kunna återkomma till.

Bussterminalen i Slussen

Höstträffen avslutades med en lunch på restaurang Burspråket .

KONE Pensionärsklubb vill tacka Olle för en mycket trevlig träff med mycket informativ information.