Rulltrapporna på nya Citybanan i Stockholm

5 år efter invigningen av de nya rulltrapporna på nya Citybanan i Stockholm och 4 år efter den otäcka rulltrappsolyckan fick jag följa med KONE Metro Stefan Walin (Servicechef) och Nicklas Nordgren (Distriktschef) till rulltrapporna på pendeltågsstationen Stockholm City.

Citybanans 2 nya pendeltågsstationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan invigdes 7 juli 2017 där Trafkverket hade upphandlat 23 hissar av fabrikat SMW Elevator AB och 65 rulltrappor av företaget Otis.

I upphandlingen ingick inget serviceåtagande från Otis varför Trafikförvaltningen upphandlade servicekontrakt med KONE som idag sköter service och underhållsarbetet med rulltrapporna. Otis utför vissa garantijobb.

KONE Metro hade tidigare service och underhåll för hissar och rulltrappor för Stockholms Lokaltrafik i tunnelbanestationerna Fridhemsplan, Kungsträdgården, Hötorget, Rådhuset, Sankt Eriksplan, Odenplan och Östermalmstorg.

Citybanans nya hissar och rulltrappor samt befintliga hissar och rulltrappor i tunnelbanan medförde att KONE Metro nu jobbar 3-skift.

Olycka 2018

Den 9 juli 2018 ett år efter invigningen kom det som inte fick hända, en rulltrappa började plötsligt rulla bakåt med många resenärer i trappan, flera personer skadades men lyckligtvis ingen alvarligt.

Stockholms läns landsting (SLL) gjorde tillsammans med Otis en första inspektion på den havererade rulltrappan som då visade rostangrepp, ett omfattande slitage och glapp i kopplingen mellan motor och drivenhet. Även en fungerande rulltrappa kontrollerades och fann samma omfattande slitage.

Efter inspektionen stängens alla rulltrappor av på det två nya pendeltågsstationerna och p.g.a säkerhetsskäl stängdes också pendeltågstrafiken och inga pendeltåg stannade vid stationerna.

Stationerna ligger 40 meter under marknivå och rulltrapporna används också för att evakuera människor från plattformarna om något inträffar på dessa stationer.

Trafikförvaltningen i Stockholm lät DEKRA genomföra en haveriutredning av rulltrappan, i uppdraget ingick även att utreda om det fanns risk för att även andra rulltrappor har samma fel.

KONE var också inblandade i att kontrollera Citybanas rulltrappor där man upptäckte fler rulltrappor med samma problem.

Regions Stockholm : Orsaken till rulltrappshaveri

DEKRA haveriutredning

Orsaken till incidenten var att en koppling mellan motor och drivning av rulltrappan gick sönder (en s.k splinekoppling).

Också gjordes en konsekvensanalys av konsultföretaget SWECO på avvikelser mellan Trafikförvaltningens kravspecifikation och Trafikverkets upphandling för rulltrapporna inom Citybanan, stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan

Rapporten från Sweco visar en uppskattad merkostnad på c:a 298 miljoner kronor för en rad brister med bl.a kvalitetsbrister i rulltrappornas handledare, byta ut felande komponenter och utökad översyn, drift och underhåll.                           

Konsekvensanalysen från Sweco.

Detta blev startskottet på en långt och arbetskrävande säkerhetsuppdatering för Otis som levererat rulltrapporna och för KONE Metro som servar och sköter trapporna.

Kopplingen bedömdes inte vara tillräckligt robust för den last som rulltrapporna utsätts för.

Konstruktionen på splinekopplingen ändrads på samtliga trappor och en extra säkerhetsbroms installerades direkt på utgående drivaxel på 19 trappor som var installerade med en drivmotor.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_4298-1024x575.jpg

6 andra trappor med dubbla drivmotorer anses vara så säkra att en extra säkerhetsbroms inte var nödvändig.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_4301-1024x575.jpg

En stor skivbroms med dubbla bromsbackar, en tachometer som övervakar hastigheten och även en mekanisk hastighetsövervakning med typ ”kilfång” som kommer att låsa bromsskivan vid överhastighet.

Stefan och Nicklas berättade att KONE Metro har utöver service och underhåll fått mycket förbättringsarbeten enligt konsekvensanalysen. såsom byte av handledare, handledargejder, drivkedjor, nya stoppknappar m.m. m.m.

KONE Metro som sköter alla trappor och hissar på Citybanan  jobbar treskift för att säkerställa funktionen på hissar och rulltrappor. Servicen på en rulltrappa tar c.a 3 timmar.

KONE Metro har också uppgiften att övervaka alla dessa kopplingar rutinmässigt varje kvartal med en visuell kontroll och även mäta kopplingen för att se om där finns någon förändring. Resultatet skickas till SL. Eventuella avvikelser skickas via SL till Otis för åtgärd eller reparation

Övriga förändringar för att förbättra funktionaliteten och säkerheten byter KONE Metro nu ut alla handledare från Otis originalhandledare av plast till KONEs handledare av gummi.

Även handledargejderna som tillverkats av 1mm plåt byts nu ut mot homogent tillverkade gejder av rostfritt stål för att inte handledarna skall slitas ut i förtid.

Körsladdar och belysning har uppdaterats för rulltrappsmontörernas säkerhet och arbetsmiljö.

Nya stoppknappar har monterats på rulltrapporna.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är DSC_0022-e1657872199962-768x1024.jpg

Enligt Nicklas är det största problemet med att en rulltrappa stannar är grus som fastnar på ”kammen” som av säkerhetsskäl trycks in och stoppar trappan. Därför försöker man med att byta ut plåten framför rulltrapporna till ett galler som skall minska risken att grus hamnar på rulltrappssteget.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är DSC_0024-e1657872169895-768x1024.jpg

Ytterligare ett haveri som medförde stora problem var den 23-24 mars 2019, då drabbades tre rulltrappor av urspårade handledare vilket medförde att plattformen stängdes eftersom utrymningskapaciteten inte bedömdes tillräcklig. Grundorsaken var att handledarna inte höll tillräcklig god kvalitet.

Mycket jobb återstår med återkommande övervakning och service