Om KONE Pensionärsklubb

Välkommen till KONE Pensionärsklubb.

Vi är en förening för oss KONE pensionärer. 

Vi har idag medlemmar från Malmö i syd till Luleå i norr. Vi är ca 90 st. Klubben startade 2010.

Vårt främsta syfte med klubben är att efter vår pensionering bibehålla och främja kontakten med KONE och dess anställda.

Vi ordnar träffar och trevliga studiebesök.  Av naturliga orsaker sker de flesta träffar och studiebesök runt Mälardalen. (90 % av medlemmarna kommer från Mälardalen)

Vi gör varje år en Ålandskryssning med årsmöte.

Här på på vår hemsida kan Du följa vår verksamhet.

KONE Pensionärsklubb är en ideell förening som stöttas ekonomiskt av KONE.