Sensommarträff

Den 24 augusti på inbjudan av Ramona Grönroos samlades KONE- tekniker och tjänstemän från Stockholmsregionen och från huvudkontoret på Norra Latins skolgård vid Norra Bantorget i Stockholm för att med egna medel bekosta mat och dryck.  Trevligt initiativ för att träffas och umgås.   Även KONE pensionärerna fick inbjudan och representerades av Anni Johansson och Håkan Wendel.