INBJUDAN TILL VÅRTRÄFF I PENSIONÄRSKLUBBEN

Onsdagen den 17 april kl 11,00 samlas vi på Vasamuseum. Galärvarvsgatan 14, Djurgården

Vi får där en guidad visning av det gamla regalskeppet. Efter visningen avslutar vi med en lunch på deras restaurang.

Klubben står för kostnaderna.

För Hangarounds och/eller medföljare blir kostnaden för visning och mat 250,00 kr/pers. Insättes på bankgiro 636-3626

Anmälan görs till Sven Haglund 076 8161820 eller sven.haglund@telia.com

Anmälan kan också göras via ”KONTAKTA/KOMMENTARER” här på vår hemsida där vi registrera din anmälan och bekräftar den till din e-postadress.

Anmälan senast 10 april

Välkomna

Styrelsen

PS. Glöm ej att notera i Era kalendrar Årsmötesresan 29-30maj till Mariehamn.