Katarinahissen

 

Nu startar renoveringen av Katarinahissen

2010 var Katarinahissen, efter mer än 70 år i Stockholmarnas tjänst, så pass sliten att den fick lov att stängas. 2014 mjukstartade projekt Slussen upprustningen av hissen, och nu är det dags att avsluta renoveringen.

Många som passerat Slussen under de senaste månaderna har säkerligen noterat hur Katarinahissens stålstomme står blottad. Man kan tycka att det ser rangligt ut och undra hur säkert den faktiskt står. Men stadigt står den, däremot har hissens grundläggning också fått känna av de sättningar som övriga konstruktioner i Slussen påverkats av. Detta som följd av den bristfälliga pålningen som utfördes i arbetet med att bygga nuvarande Slussen på 1930-talet.

2014 påbörjade staden hissens renovering med att kontrollera stålet, sätta nya glasrutor i hisstornet och att måla om hela konstruktionen.

Efter ett omfattande kontroll- och planeringsarbete, med analyser av de bärande balkarnas spänning och infästning i Katarinahuset, är det nu dags att förstärka grundläggningen och byta ut den nedre delen av stålstommen. Och på så sätt se till så Katarinahissen står stadigt och blir en lika självklar del i nya Slussen som den varit de senaste 76 åren.

Så går arbetet till

Först ut är att säkerställa en ny stabil grundläggning. Åtta nya pålar ska borras ned hela vägen till fast berg. De fyra närmsta pålarna kommer att borras med så kallad rotationsborrning, vilket är den mest skonsamma pålningsmetod som finns att tillgå. Det innebär låga vibrationer och minskad risk för ökade sättningar.

När grundläggningsarbetena och är klara är det dags för arbetet som kommer att synas som mest – att byta ut halva stålstommen. För att avlasta den övre stommen kommer ett torn att byggas som håller upp konstruktionen, och därmed göra det möjligt att kapa loss och lyfta bort den nedre halvan av stommen. Då kan man också riva det befintliga fundamentet och bygga ett nytt. Sedan lyfts en helt ny nedre halva in och kopplas in i det nya fundamentet och den övre delen av stommen.

När den nya konstruktionen är sammankopplad och klar tas det tillfälliga tornet, som lyft upp hissen, bort.

Under arbetets gång kommer restaurang Eriks Gondolen som ligger i toppen av tornet att hållas öppen. Under två korta tillfällen kommer restaurangen att hålla stängt – när man kopplar på och av avlastningstornet.

Katarinahissen genom tiderna

Gamla hissen

Redan år 1881 konstaterade staden att det behövdes en koppling mellan Mosebacke torg och Stadsgårdskajen. Ingenjör Knut Lindmark fick då i uppdrag att bygga den första hissen på denna plats. Elevatorn, som hissen till en början kallades, stod klar 1883 och kostade då 5 öre att åka.

Stomatolskylten

Mellan åren 1909 – 1933 satt Stockholms första rörliga reklamskylt, Stomatolskylten, på Katarinahissens torn. När den gamla Katarinahissen revs flyttade Stomatolskylten till sin nuvarande plats på byggnaden vid Klevgränd.

”Nya” hissen

Den gamla Katarinahissen stängdes och revs 1933, i samband med att nuvarande Slussen började byggas. Den nya hissen stod färdig 1936 och blev då en del av Katarinahuset som uppfördes samtidigt. Fram till att den stängde var hissen bemannad av hisskonduktörer.

2019 planeras den upprustade Katarinahissen att öppna igen