Besök på Skokloster 24 maj 2012

Skoklosterträffen  den 24 maj 2012

Så var det då dags för träffen med veteranerna på Skoklosters slott. Vädret visade sig från sin bästa sida. Strålande sol. 25 medlemmar hade ställt upp.

Den mest långväga gästen var Carl-Göran Karlsson från Finland. De flesta av oss minns honom som teknisk chef 75-80, och fabrikschef i Kista under några år på -90 talet.

Samtlig deltagare såg redan nu fram emot nästa tillfälle att träffas och hoppas på ett ännu större deltagande. Efter lunchen som intogs på slottet guidades vi runt av två trevliga ungdomar som avsevärt höjde vår kunskapsnivå om 16 och 1700 talets adel.