KONE bygger om hissarna i Kaknästornet

Kaknästornet byggdes 1963 på Gärdet i Stockholm och är centrum för radio och TV-nätet i Sverige. Kaknästornet är 155 meter högt och har 34 våningar.

Kaknästornet har fått sitt namn efter en medeltida byn Kaknäs känd sedan 1400-talet som fanns då på nuvarande Ladugårdsgärde i Stockholm

När Kaknästornet började byggas hade det Svenska TV-nätet endast en svartvit analog tv-kanal. För att kunna utöka radio- och TV-sändningar krävdes ett länktorn, vilket då blev Kaknästornet på Gärdet i Stockholm

1964 startade bygget av Kaknästornet och invigdes av dåvarande kommunikationsminister Olof Palme 12 maj 1967. När Kaknästornet byggdes fick Hiss AB ASEA Graham bygga och leverera hissarna.

ASEA Graham var en stor svensk tillverkare av hissarna under 60.talet. Det var hisstillverkarna ASEA och Graham Brothers som gick samman och bildade Asea-Graham. 1968 blev det finska företaget KONE delägare i Asea Graham. I början på 70-talet blev hissarna märkta KONE ASEA-Graham och från 1974 blev KONE ensam ägare över hela bolaget fick namnet KONE Hissar AB som senare ändrades till namnet KONE.

Hiss AB Asea-Graham levererade till det nybyggda Kaknästornet 2 st ASEA LAA-97 likströmsmotorer med hasighet 5m/sek, två st mekaniska roterande omformare samt två apparatställ s.k reläställ med ett drivsystem kallat Ward-Leonard som var ett allmänt använt DC-motorhastighetskontrollsystem som introducerades av Harry Ward Leonard 1891.

Hisskorgarna var utrustade med dåtidens moderna Westinghouse OAK 45 automatdörrar.

Första ombyggnaden

20 år senare 1984 och 1985 fick KONE bygga om hissarna i Kaknästornet. Man behöll ASEA DC-motorerna som då målades om med KONE-blå färg och man målade även dit en KONE logga.

Hasse Svensson och Sune Öström inspekterar Asea DC-maskinen

De två roterande omformarna ersattes med statiska omformare och med KONE Drivsystem SCD (Static Converter Drive).

Nya apparatställ KONE TMS 900 (Traffic Master System) som var ett mikrodatorkontrollsystem för hissar som tillverkades av KONE från början av 1980-talet fram till 2001. KONE Traffic Master System var KONEs andra generation av mikrodatorkontrollsystem för hissar med en helt mjukvarubaserad drift.

P.g.a det stora antalet analoga signaler som skulle till hisskogen, typ nyckelstyrningar, lysdioder för våningsvisare m.m. så behövde man reducerar antalet korgkablar. Detta löste KONE med att installera en korgdator på korgen som kommunicerade med styrsystemet i maskinrummet på seriell väg.

Svagheten med denna lösning låg i att man använde sig av minneskretsar av typen E kvadrats–prom, detta var minneskretsar som kunde skrivas eller raderas på elektrisk väg.

All information om destinationer, nyckelströmställare och led lysdioder programmerades in på plats med hjälp av en skrivare med tangentbord som kopplades till korgdatorn.

Denna lösning ersattes med en seriellt styrsystem p.g.a många bekymmer inte minst av åskväder som kunde radera informationen i minneskretsarna

Hisskorgen var utrustades med KONE ADC-dörrar som styrdes med avancerad elektronik.

Andra ombyggnaden

Efter ytterligare drygt 25 år 2010 får OTIS bygga om hissarna i Kaknästornet. Då blev det nya maskiner och nytt apparatställ. Assa motorerna från 60-talet och den statiska omformaren som installerades i mitten av 80-talet byttes ut mot nya växellösa frekvensstyrda Witturmaskiner WLG-28 (omstämplade till Otis OWG-28). Otis byte ut automatdörrarna till tyristorstyrda Witturdörrar Ny singnalisering med nya anropstablåer och ny korgtablå.

Kaknästornet stängs för allmänheten

Det har hänt mycket de senaste åren bl.a stängdes tornet 2018 av säkerhetsskäl för allmänheten.

Tornet hade stora hissbekymmer och stängdes för reparation ett par veckor sommarn 2018.

Den 25 september 2018 stängdes tornet helt för allmänheten av flera orsaker, det första var att en dialog internt och med externa partner som t.ex brandskyddmyndigheter resulterade i att investeringarna som skulle krävas för att fortsatt hålla tornet öppet för allmänheten inte gick att motivera från företagets sida, detta var DN först om att rapportera den 25/12-2018.

Några dagar senare kom informationen, att Kaknästornet stängdes för allmänheten berodde framför allt på att det fanns en risk att främmande makt skulle kunna spioner mot tornet. Kaknästornet var inte bara ett turistmål utan också ett skyddsobjekt som statliga Teracom är ansvarig för som DN var först om att rapportera den 28/10-2018.

Tredje ombyggnaden

Nu 2022, nästan 60 år sedan invigning 1963 får KONE åter bygga om hissarna i Kaknästornet.

Ombyggnaden är omfattande p.g.a att hissarna skall uppfylla de tekniska kraven för brandbekämpningshissar enligt SS EN81:72. Ny elektrifiering som uppfyller EN81-72.

En befintlig mathiss rivs och hiss 1 kompletteras med ett nytt våningsplan och hiss två med 4 nya våningsplan.

Befintliga Otis maskinerna, utbytta 2006 och 2012 Wittur WLG-28 (omstämplade till Otis OWG-28) behålls. Hastigheten sänks till 4 m/s för att inte störa övertrycksättning vid brandkörning (även signal från vindsensor bortkopplas vid brandkörning)

Den mekaniska bromsöppnaren ersätts med en KONE konstruerad elektrisk styrd bromlyftare.

KONE levererar och installerar nya apparatställ, helt ny korg och schaktdörrar och ny singnalisering och KONE E-link fjärrövervakning kopplat till den lokala skyddsvakten.

Nytt apparatställ KONE ReSolve 800DX som är en komplett enhet för styr- och drivsystem med förbättrar tillförlitlighet, säkerhet och elektrifieringsmoderniseringslösning för hissar i höghus.

Nya schaktdörrar KONE Kes 800 med brandklassning E160 och IP-klassning IIP54.

Nya hisskorgar med korgdörr KONE ReNova 800 som är utrustad med en likströmsmotor med växel och inbyggd takometer. Dörrstyrsystemet har en intelligent självlärande inställningsfunktion

Ny signalisering KONE KSS med nya våningsvisare, anropstablåer och korgtablåer.

Om Kaknästornet kommer att åter öppnas för allmänheten är en fråga som står skrivet i stjärnorna

Jag tackar alla KONE-medarbetare som varit involverade i Kaknästornets hissar under dessa 60 år och som har bidragit till detta reportage. Jörgen Göransson, Lars-Henrik Svonni, Janne Fredriksson, Sune Öström, Hasse Svensson, Leffe Berglind, Micke Kallo. Kanske inte alla årtal stämmer till 100% men jag har gjort mitt bästa.

Håkan