Okända hissbidraget

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden.

Läs mer på

KONE och det okända hissbidraget