Produktinfo 2012

Produktinformation

Den 9 nov kl 09,00 var 24 glada veteraner samlade till lite information om KONEs senaste innovationer. Ett stort TACK till KONE, Olle Ström och Mats Kempe som gav oss en fullödig bild om det senaste på produktfronten. På grund av en utställning i Malmö hade det mesta av fysiska föremålen redan lämnat Häggvik. Olle lyckades ändå med hjälp av film och beskrivningar övertyga församlingen om att KONE överlever utan oss veteraner.

Hasse Eriksson, Ulf Jacobsson, Mats Ekman, P O Ericsson, Hans Karlsson, Gunnar Ljung, Jörgen Göransson, Per Åkerholm, Annie Johansson, Istvan Toth, Larsa Forsberg, Johnny Hall, Göran Berglund, Kalle Sundblom, Kalle Moberg, Pertti Kovanen, Ulf Sterner, Magnus Widlert, Kerstin Carlsson, Lars-Henrik Svonni, Sven Persson, Gunnar Fredriksson, Paul Milestad,                Håkan Wikström, Mauri Kelloniemi och Arvid Eriksson.