Skattehuset, ett spännande projekt

Ett av många spännande projekt man fått vara del av under sin karriär på KONE. Byte av maskiner och omformare på Skattehuset i den senare delen av 70-talet

Lars-Henrik Svonni hade sålt byte av utrustning i maskinrummet och frågar var: hur får man upp den tunga utrustningen på taket?

Undertecknad som då var arbetsledare började undersöka möjligheterna, via hissarna var uteslutet. Jag kontaktade först Sellbergs tunga och vid besök på platsen skulle man behöva bygga ihop kranmasten på Götgatan (det fanns inte mobilkranar för den höjden på den tiden) så frågan gick vidare till Gatukontoret på den tiden som skulle behövt plocka ned några virar som gatubelysningen hängde i men det var absolut Nej så då föll det alternativet

Nästa kontakts togs med Ostermans som då hade helikoptrar på Barkarby flygfält men dåtidens lyftkapacitet var begränsad till max 1500kg hängande last, militären med stora Vertol helikoptrar var inte tänkbart. Så kontakt togs via Ostermans hur och när man kunde flyga och landa med helikoptern mitt i Stockholm och bredvid Skattehuset. Då fanns det en obebyggd plats bakom Skattehuset, jag tror det var ovan södertunneln. Så när alla tillstånd var givna och polisen vidtalad beslöts att köra igång.

Först fick vi demontera rotorn ur statorn på Ursvik för att reducera vikten till max 1500kg, jag kommer inte ihåg viken del som var tyngst. Så det var nu bara att invänta bra flygväder, så en morgon bar det iväg med lastbil och montörer för att den stora dagen.

Helikoptern kom susande över Stockholm och landade, efter besiktning av pilot och hans kontakt på marken körde vi igång, och allt gick som en dans. På första bilden kan ni se gänget som gjorde det. Från vänster: Leif Berglind, Kjell Eriksson, Jan Eriksson (rulltrappsjanne), undertecknad och Bela Majoros, samma gäng som under många år också försåg Stockholm stad med montage av många rulltrappor på mitten av 70-talet. Ett fantaskigt team som ställde upp i vått och torrt.

På sista bilden finns från vänster Otto Kamshoff, Tommy Gran, Jan Eriksson, Gunnar Ljung och Lars-Henrik Svonni.

Hur den gamla utrustningen kom bort, det är som man säger en annan historia.

Sven Haglund

Vi tackar Lasse Sundström för de fina bilderna