Vad händer med Katarinahissen

Vad händer med Katarinahissen?

Från Kones pensionärsklubb blev Jörgen Göransson, Janne Fredriksson och jag (Håkan Wendel) inbjudna till ett möte med Peter Piironen VD för konsultföretaget Rullhtekk AB angående Katarinahissen och som var initierat av KONE pensionären Krister Hag. Vi träffades hemma i Kristers kök där vi fick kaffe och sockerkaka och det hela avslutades med en lunch på Enskede Värdshus.

Peter gav oss lite allmän information och bakgrund om hur projektet med en ny hiss i Katarinahissen fortgår. Peter berättade att det kommer att bli en traditionell hisslösning med en hisskorg och en motvikt.

Hisstornet har genomgått en omfattande restaurering där man har förstärkt grundläggningen och bytt den nedre delen av stålstommen, rengjort och målat hela stålstommen.

Det gamla brytskiverummet högs upp i tornet har tömts, försetts med nya glasrutor och förberedds för ett maskinerirum med hissmaskin och apparatställ.

I samband med restaureringen har det också monterats vinkeljärn avsedda för gejdfästen i alla fyra hörn med jämna avstånd i hela stålstommen. Den nya hissen kommer att ha en diagonal överbom, Vinkeljärnen i tre hörn kommer att fungera som gejdfäste för hisskorg och motvikt. Det fjärde vinkeljärnet som finns monterat i tornet kommer att användas för någon typ av schaktinformation.

I stället för två hissar kommer det nu att bli en stor hiss. Det finns en lösning på hur man skall kunna evakuera personer ur hisskogen vid eventuellt driftstopp på ett bra och säkert sätt.

Den nya hissen kommer att som tidigare ha tre stannplan, högst upp vid utsikten, gatuplan mot Katarinavägen och nere vid bussterminalen. Hisskorgen kommer att ha genomgång med två automatdörrar.

Hisskorgen kommer att ha stora glaspartier och även dörrarna kommer att ha glas, allt för att ge en vidunderlig utsikt över slussen, mälaren och saltsjön under hissfärdens 38 meter.

Ingen upphandling gällande nya hissen har ännu inte påbörjats, men Peter tror att detta kommer att påbörjas under hösten 2019. Och en färdig hiss kan vi nog inte vänta oss före 2023.

Vi på Kone pensionärsklubb tackar Peter och Krister för trevligt möte och för deras engagemang.

1
1
« 1 av 20 »

2019-09-12  / Håkan

.