Seniormöte på KONE

25 ST KONE pensionärer träffades på KONEs huvudkontor i Kista den 17 oktober 2023 där Rasmus Anjert, Fredrik Gällström och Marco Marchant gav oss en mycket bra, intressant, och informativ presentation angående KONEs Nyckeltal i dag, KONEs nya organisation, Nya Slussenprojektet i Stockholm och utbyggnaden av Stockholms tunnelbana m.m. m.m.

Vi blev också bjudna på en mycket god höstbuffe som organiserades av KONEs Alexandra Labbé som vi tackar alldeles extra.

KONEs Nyckeltal                                                                                              

KONE är en global ledare inom hiss- och rulltrappsbranschen. Vi är här för att göra städer till bättre platser att leva på

KONE erbjuder innovativa och hållbara nya utrustningslösningar, säkerställer säkerheten och tillgängligheten för utrustning i drift och erbjuder moderniseringslösningar för åldrande utrustning

 • Grundades i Finland 1910
 • Över 60 000 anställda
 • Cirka 550 000 kunder
 • Omsättning 10,9 miljarder euro år 2022
 • Noterat på NASDAQ Helsingfors sedan 1967

KONE Sverige

 • Över 1000 medarbetare
 • 28 kontor över hela landet
 • Huvudkontor i Kista
 • Rikstäckande, från Malmö till Luleå
 • Kundcenter bemannat dygnet runt

Rasmus Anjert berättar om KONE s nya organisation där KONE nu delar upp värden i fyra olika delar,.

 • Amerika,
 • Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika
 • Europa
 • China.

Detta för att få starkare områden och lokala team, med stöd av globala funktioner.  

Kunder                  

 • Få ut det bästa av globalt och lokalt                        

Områden och lokala team

 • Som betjänar våra kunder
 • Resultat av hela kedjan för våra verksamheter
 • Kommersiella strategier för genomförande av affärsutveckling          

Globala funktioner

 • Som möjliggör framgångsområden
 • Skala från ledande produkter och lösningar till global leverans              
 • Anpassad strategi, verksamhetsmodell, kultur och ledarskap        

Rasmus berättade sedan om alla nya namn i nya organisationen och att Sverige/Norden får en ny vd som heter Tuukka Komssi som också kom in till vårat möte och berättade om sig själv, om den nya organisationen.

Vad vill KONE uppnå

Stärka vår konkurrenskraft och påskynda genomförandet av vår strategi för hållbar framgång med kunder.

Förenkla vår verksamhetsmodell och stärka den lokala tillgängligheten, samtidigt som vi drar nytta av vår globala storlek

Förbättra effektiviteten och lönsamheten i en mer utmanande miljö med målet att uppnå kostnadsbesparingar på 100 MEUR

KONE har en bred global täckning: vi har egen verksamhet i mer än 60 länder

För att klara alla nya projekt i Nya slussen och i Stockholms tunnelbana har KONE byggt upp ett väl sammansvetsat projektteam med Marco Marchant i spetsen för att genomföra alla dessa stora projekt som kommer att spänna från 2024 till 2027.

Teamet även tagit fram dokumentation, för hissar och för rulltrappor som beskriver KONEs organisation och kompetens, samarbete och kommunikation och entreprenadens genomförande.

Marco och Fredrik presenterar och berättar om alla projekt i Stockholms nya tunnelbana, Nya slussenprojektet med Mälarterrassen och nya bussterminalen i Katarinabeget. Alla dessa projekt innehåller tillsammans 58 hissar, 109 rulltrappor och 2 snebanehissar.

 1. Mälarterrassen och Krysset. Nya Slussen. 4 st rulltrappor/TransitMaster 140 och 4 st hissar/MonoSpace 700.
 2. Nya bussterminalen i Nya Slussen. 7 hissar/MonoSpace och 11 st rulltrappor/TransitMaster 140
 3. 2 Nya Tunnelbanestationer Barkaby och Barkabystaden. 12 st rulltrappor/TransitMaster 900 och 8st Rulltrappor/TravelMaster 140T
 4. Norra Entrén Barkaby. 7 st hissar/MonoSpace 700 och 6 st rulltrappor/TransitMaster 140
 5. Hagastaden. 5 st hissar/MonoSpace 700 och 11 st rulltrappor/TransitMaster 140 och 2 st snebanehissar/MiniSpace med MX18
 6. 5 Nya Tunnelbanestationer. Slakthusområdet, Gullmarsplan, Sofia, Hammarby Kanal, Järla. 35 st rulltrappor/TransitMaster 140/190.
 7. 2 Nya Tunnelbanestationer. Södra Haglund och Arenastaden. 22 st rulltrappor/TransitMaster 140/190
 8. Förlängningen av Blå tunnelbanelinje med 7 nya stationer, Sofia, Hammarby kanal, Gullmarsplan, 19 st rulltrapor/MiniSpace och 19 st hissar/MonoSpace

Det som sticker ut bland alla dessa rulltrappor och hissar är

Station Sofia som får 8 snabbhissar som tar 3000Kg eller c:a 30 personer. MiniSpace MX18 med en hastighet på 4m/sek. och en lyfthöjd på 95 meter. Kommer inte att finnas några anropsknappar, allt kommer att styras av sensorer och datorer som beräknar flödet av resenärer och därefter kör fram hissar för ner- eller uppfärd

Hammarby Kanal där perrongen ligger 35 meter under Hammarby Kanal med en uppgång på Södermalm och på andra sida av kanalen vid Hammarby Sjöstad

Station Arenastaden får det längsta rulltrappan som KONE någonsin levererat med en vertikal lyfthöjd på 40,05 meter. Trappans längd blir c:a 100 meter och hastigheten blir 0,75 m/sek. Trappan kommer att drivas med 6 motorer och ha 3 växlar, 6 driftbromsar och 6 extrabromsar. Allt övervakas med sensorer. Den högsta rulltrappan KONE levererat tidigare var till Finland LÄNSIMETRO, Helsinki West Metro phase 2. Öppnades för allmänheten i december 2022. Lyfthöjden var 34,44 M

Station Hagastaden får 2 st snebanehissar. De första som KONE bygger i egen regi med MiniSpace koncept och MX18 maskin och en hastighet på 2,5 met/sek.

Fredrik berättar sedan att rulltrapporna i Stockholms tunnelbana är de säkraste i värden. Efter den otäcka olyckan på Östermalmstorgs tunnelbanestation 2015 där ett rulltrappssteg föll ner och en resenär skadades allvarligt har dubbla säkerhetsåtgärder införts på alla rulltrappor i Stockholms tunnelbana.

Det har monterats balkar under alla rulltrappor. Balkarna, som sätts längsgående under rulltrapporna, ska förhindra att rulltrappsstegen kan ramla ner.

Dessutom montera fasta trycksensorer, typ en slang monterats längs med hela rulltrappan och på båda sidorna strax under rulltrappsstegen. Om ett steg faller ner några mm mot slangen ökar trycket i slangen och påverkar trycksensorn och trappan stannar.

Alla rulltrappor är även utrustade med fotoceller på rulltrappans övre och nedre plana del som där övervakar att inget rulltrappssteg ligger under normal nivå. Om ett rulltrappssteg faller ner vid trappans plana del, bryts fotocellstrålen och rulltrappan stoppas.

KONE Pensionärsklubb tackar alla på KONE för ett bra och trevligt möte och för ett fantastiskt fint bemötande av alla som vi träffade under dagen.