KONE LEVERERAR 11 ST NYA HISSAR TILL KATARINAHUSET I STOCKHOLM

1883 invigdes den första Katarinahissen och en gångbro mellan Stadsgården och Mosebacke, detta för att underlätta för människor att ta sig fram på Södermalm.

Hissen och gångbron byggdes av en Belgisk firma med namn Lecoq & Comp och hissmaskinen från amerikanska Week & Haisey och drevs från början av en ångmaskin men ersattes med en elmotor 1915.

Den första Katarinahissen revs 1933 i samband med bygget av den nya trafikpunkten Slussen och ersattes av ett helt nytt torn med två nya hissar som levererades då av ASEA Hissar.

I samband med bygget av nya Katarinahissen byggdes också ett nytt kontorshus som sedermera kallades för Katarinahuset.

På andra sidan av Katarinahuset byggdes också en gångbro över till Mosebacke.

Nya Katarinahuset

I dag renoveras hela Katarinahuset där KONE nu monterar 11 st nya hissar, även Katarinahissen byggs nu om men tyvärr av en annan entreprenör.

Det nya renoverade Katarinahuset med 11 st nya hissar från KONE skall innehålla restauranger, hotell och en galleria som knyter i hopp Slussens Tunnelbana, en ny bussterminal inne i Katarinaberget och även med Saltsjöbanans tåg.

Hela projektet beräknas vara klart årsskiftet 2022-2023

Vid mitt besök i Katarinahuset tillsammans med arbetsledare Leif Berglind träffade vi några KONE-montörer som ser till att de nya hissarna i Katarinahuset kommer på plats.

Från Vänster: Mattias Hammar, Anton Widing, Magnus Ingvarsson, och Christoffer Herm (Som inte kom med på bild)

3:e generationen Pettersson, Joakim Pettersson som här jobbar med att monterar en hisskorg.

Jag lärde känna Joakims farfar Ruben Pettersson på 70-talet som då jobbade som arbetsledare på kontoret på Birger Jarlsgatan och sedan fick jag också lära känna Joakims pappa Thomas Pettersson

Bilden till höger ovan är från Birger Jarlsgatan sent 70-tal. Ruben 3:de gubbe från höger (lite skymd) och jag själv 7:de gubben från höger

3 olika hissgrupper och två 2 ensamma varuhissar

De nya hissarna i Katarinahuset är fördelade med en grupp med 4 hissar, en varuhiss och tre personhissar med 10 stannplan. Varuhissen tar 1800kg och kommer att ha en hastighet på 2 m/sek. De tre personhissarna tar 1150kg/15 personer och kommer att ha en hastighet på 3m/sek. Alla hissarna i denna hissgrupp har MX20 maskiner. Hissgruppen är utrustad med Destinationskontroll.

Den andra hissgruppen har 3 hissar, 11 stannplan, 1275 kg/17 personer, 2 m/sek och MX14 maskiner. Fullkollektiv. KES 800/AMD dörrar.

Förberedelse för att ta in en MX20 maskin med en vikt på 750 kg i schaktet

image-10
image-10

En tredje hissgruppen har två hissar. 900kg /11 personer, 1 m/sek och NMX11 maskiner. Sedan blir det två ensamma varuhissar en med genomgång, 21 dörrar och 13 stannplan.

Denna varuhiss tar 2000 kg/26 personer. Hissen utrustad med en MX20 maskin och har en hastighet på 1,6 m/sek.

Den andra varuhissen har 4 stannplan och tar 1140kg/15 personer. Denna varuhiss har en MX14 maskin och går med 1,0 m/sek

Håkan

Klicka på bilden för större bild