De byggs i Farsta/Sköndal och KONE är där

Ett höghus på 18 våningar i södra Stockholm med studentbostäder etablerar ett landmärke som ger området identitet. Bebyggelsen ska utformas för att ta tillvara läget på höjden och möjliggöra utblickar mot Drevviken. För att skapa ytterligare boendekvaliteter ges området en grön karaktär med en kvarterspark centralt i området, gröna stråk och sparad natur mellan husen i kantzonerna.

KONE-pensionärerna fick en möjlighet att besöka anläggningen där KONE har ett pågående montage av en NMX11, 1,6m/sek, HDN Drivsystem, KCE Styrsystem och ADM automatdörrar. Hissen kommer att ha 18 stannplan.

Vi fick en exklusiv intervju med Stefan Sandberg som har hissbygge i ryggmärgen sedan 10 års ålder där han fick vara med sin pappa Bosse Sandberg som arbetade på KONE i 47 år. Bosse som var en glad och positiv kollega och arbetskamrat gick bort 2018 i en ålder av 64 år.

Stefan började på KONE år 2000 och är i dag 37år och jobbar som ledande montör för flera byggen i Stockholm och Södertälje.

Här berättar Stefan om den speciella byggtekniken ”Stage installation” eller etappmontage vilket betyder att man bygger hissen i etapper och sätter upp ett ”crash deck” som tak i hisschaktet mot väder och vind som efterhand lyfts högre upp allteftersom huset byggs högre.

Idag har hissen 9 stannplan och används som bygghiss. Senare när huset är byggt till sina 18 våningar kommer Stefan att flytta upp hissmaskin till 18:de våningen och förhoppningsvis kommer KONE-pensionärerna få ta del av färdigställande av hissen.

Fortsättning följer/KONE- pensionärerna / Håkan

För större bild, klicka på bilden