Den intelligenta hissen är här!

”Hissarna har framtill nu varit på bebisstadiet och bara kunnat skrika och säga ”jag kan inte köra”. Nu har vi kommit till en ny era där hissarna faktiskt kan berätta vad som är fel” berättar KONEs tekniska expert Jonas Bedoire

Hissen blir intelligent med KONE 24/7 Connected services

KONE´servicesäljare Isabella förklarar

Så här fungerar KONE 24/7 Connected services.

(PS. För att komma tillbaka till hemsidan efter att tittat på länkarna ovan -klicka på vänsterpil )

Texten nedan är i sin helhet taget från ett reportage i  CIO Sweden från IDG – insights med KONEs  cio Antti Koskelin 2018-05-17

KONE´s nya servicekoncept 24-7 Connected services bygger på AI (Artificiell intelligens)

Med KONE 24/7 Connected services kan vi nu bättre förutse, underhålla och vidta åtgärder innan eventuella driftstopp

KONE´s hissar har kopplats upp mot sakernas internet (IoT) och bestyckats med artificiell intelligens (AI). Nu kan de berätta vad de gör, hur de mår och när de behöver service.

KONE transporterar en miljard människor om dagen i sina 1,1 miljoner hissar och rulltrappor runt om i världen. För att effektivisera verksamheten – och till fullo dra nytta av digitaliseringspotentialen – drog KONE igång ett projekt inom sakernas internet och artificiell intelligens. Information från uppkopplade enheter samlas in och analyseras med hjälp av IBM:s AI-lösning Watson.

– När vi kopplar upp hissar och rulltrappor, i det som kallas IoT, så kan de tala om en massa saker för oss – hur de har använts, hur de beter sig, hur de mår och vad som händer, berättar cio Antti Koskelin, som driver projektet från Kones sida.

– AI hjälper oss sedan att tolka informationen så att vi kan förutse vad som kommer att hända och bestämma vad som ska göras. På så vis kan vi både säkerställa säkerheten och optimera personflödet.

Samarbetet med IBM gäller flera områden. Dels den Watson-bestyckade IoT-plattform där Kone ska koppla upp sina 1,1 miljoner hissar och rulltrappor för att få fram realtidsinformation. Dels analys av själva datat. 

Antti Koskelin, cio på Kone.

– Vi har gjort en utvärdering och kommit fram till att Watson är snabbare än många andra alternativ, säger Antti Koskelin.

Ett tredje samarbetsområde är en plattform för öppen applikationsutveckling som gör det möjligt för Kones partners, såväl större företag som startupper, att utveckla tredjepartslösningar kopplade till Kones produkter.

– Vår bild är att 99,9 procent av innovationen framöver sker utanför Kone. Vi kan inte innovera enbart på egen hand, därför vill vi öppna dörren för stora och små företag som vill göra det med oss, säger Antti Koskelin.

– Via plattformen ska vi tillhandahålla en uppsättning öppna api:er som utvecklarna kan arbeta vidare med i egna lösningar.

Genom att öppna api:erna kan Kone bli ett nav i ett ekosystem för hiss- och rulltrappstjänster. Antti Koskelin tror att det finns många möjligheter för den som är lite kreativ.

– Man kan tänka sig att någon som ska besöka en person i ett lägenhetshus får en engångskod till porten. När han eller hon trycker in koden hämtas även hissen som redan vet till vilket våningsplan den ska åka. Eller så kan hissen kommunicera med din smarta telefon så att den väntar på dig när du ska till eller från jobbet. Via din kalender i mobilen vet den om du ska hem eller om du ska iväg på något möte. Då kan den köra dig direkt till garaget, eller till entrévåningen där den informerar dig om att din taxi eller Uber väntar, säger Antti Koskelin.

I hiss- och rulltrappsbranschen, ibland kallad personflödesbranschen, är underhåll en viktig aspekt. Även här har Kone valt att ligga i framkant och utvecklat en service-plattform som gör det möjligt att se vilka tekniker som finns i närheten om en produkt krånglar så att de snabbt kan rycka in. Här är det Salesforce man samarbetar med. Serviceplattformen har i sin tur kopplats ihop med analysdelen.

– På så vis vet vi dels hur alla hissar och rulltrappor i våra servicekontrakt uppför sig nu, dels vilka problem som kan tänkas uppstå i framtiden. Vi kan serva i rätt tid och se till att det snabbt dyker upp en tekniker innan något kritiskt händer, säger Antti Koskelin.

Det finns fler sätt än så att använda de data som samlas in för att hjälpa kunderna.

– Till exempel går det att identifiera byggnader där människor får vänta länge på hissen och se om det finns möjlighet att optimera rutten så att det går snabbare, säger Antti Koskelin.

Informationen kan också användas för att upptäcka om hissar använd på fel sätt.

– Till exempel har vi haft fall där bygg­företag som renoverar hus använder våra personhissar för att frakta tungt byggmaterial. Det har vi kunnat se genom att analysera data från hissen, och då har vi skicka ut en varning till kunden. Om hissarna används så pass fel så sliter det mycket, säger Antti Koskelin.

Även säljarna får hjälp av AI. När de dyker upp hos kunden har de redan information om den utrustning kunden har och vilka möjligheter som finns. De kan också ringa till våra kunder och föreslå en lösning som är baserad på faktisk information om deras behov.

–Vi kan till exempel säga att vår AI, vår analys, visar att de borde byta ut sin utrustning eftersom det blir billigare på sikt, säger Antti Koskelin.

Det har gått ett år sedan projektet inleddes. Nästa steg är att lägga in fler hissar och rulltrappor i systemet. I framtiden tror Antti Koskelin att Kone kommer att använda AI och automatisering i än högre grad. Att lösningarna blir allt mer intelligenta och själva lär sig saker under resans gång.

– Sedan tillkommer möjligheter med ökad automatisering och robotisering. Utmaningen för oss människor är hur vi kan få det här att hända, och samtidigt behålla makten över tekniken, säger Antti Koskelin