Besök på KONE Ärvingekontoret 2018

24 glada och pigga pensionärer hade samlats den 21 feb 2018 för årets första träff.
Träffen inleddes med en delikat lunchbuffe’. Ett stort tack till Ramona G och Sirpa L som stod för arrangemanget.
Efter avnjuten lunch informerade Per-Erik Berggren om KONEs verksamhet under 2017 och om utmaningarna 2018.
 Därefter tog Styrbjörn Andre’n över och talade om behovet av personal på teknikersidan. Utöver de två utbildningsplatserna (Stockholm, Kungsbacka) som finns i landet kommer KONE att starta utbildning i egen regi för att fylla på det stora behov som finns.
Styrbjörn informerade om att det saknades lärarkapacitet. Han riktade därför en vädjan till församlingen: Att, om det fanns någon eller några bland pensionärerna som kunde tänka sig att ställa upp som lärarresurs, så kan intresserade höra av sig till honom.
Vår fortfarande aktive pensionär Sven Haglund informerade om Karlatornet i Göteborg. Sven H har varit delaktig i projekteringen. Karlatornet blir 240 meter högt. Nordens högsta. Huset kommer att inrymma hotell och bostäder. Om ytterligare information önskas, vänd Er till NEB i Göteborg. 

Pensionärsklubben vill rikta ett stort Tack till KONEs ledning och till samtliga deltagare och vi ser fram mot nästa gång vi ses.