Klubben beklagar

Det är med beklagan vi får informera om att vår medlem Bengt Arnberg Norrköping har gått bort i en ålder av 92 år.

Som alltid vid sådana tillfällen går våra tankar till De efterlevande.

Styrelsen