Klubben beklagar

Det är med beklagan vi får informera om att vår medlem Leif Svensson Falun har gått bort i en ålder av 83 år.        

Han avled den 28 dec efter en kort tids sjukdom. Jordfästningen äger rum den 18 jan.

Som alltid vid sådana tillfällen går våra tankar till De efterlevande.            Styrelsen

PS. Vi återkommer med mer information om jordfästningen så snart vi kan. DS.