Extra styrelsemöte

Styrelsen i KONEs pensionärsklubb träffades för ett extra styrelsemöte i KONEs lokaler i Ärvinge/Stockholm den 1 september 2020 för att kunna göra ett avslut av verksamhetsåret 2019.

Det är krav från banken och skatteverket att få ta del av mötesprotokoll, balansräkning, och verksamhetsberättelse som är godkända och underskrivna.

Våra revisorer, Sven Persson och Ulf Sterner har tagit del av och godkänt räkenskaperna för 2019. Revisorerna överlämnade en revisionsrapport och föreslog också ansvarsfrihet för styrelsen.  

Styrelsen för verksamhetsåret 2019. Ordförande: Hasse Eriksson. Kassör: Jörgen Göransson. Ledamöter: Jan Fredriksson, Sven Haglund, Leif Berglind, Håkan Wendel.

Det blev inget 10: års jubileum och därmed inget årsmöte på grund av rådande läge med coronapandemin, så vi ser nu fram emot 2021 för att kunna genomför ett försenat 10:års jubileum och ett årsmöte för verksamhetsåret 2020.

Vi kommer att ha ett nytt styrelsemöte i oktober och kanske vi där kan hoppas på en ljusning i läget och att folkhälsomyndigheten kommer med positiva besked så vi kan planera inför hösten 2020 och för året 2021.

PS! Jag söker fortfarande lite kul inlägg till våran hemsida, kom igen, jag vet att ni har idéer och bilder som kan vara kul och intressant att delge våra KONE pensionärer via hemsidan.

Ha det bra och håll ut, vi återkommer

Styrelsen i KONE pensionärsklubb