Grundläggningen av Karlatornet

Så här ser grundläggningen ut på Karlatornet

Att påla Nordens högsta byggnad är inte helt enkelt. Pålningen har inneburit svenskt rekord för husbygge då varje påle är två meter i diameter. Varje påle ska enskilt kunna bära 4500 ton, att jämföra med en ”vanlig” påle som normalt bär cirka 150 ton. Maskinen Starka Karla, som stått för borrningen för pålarna, väger bara den 250 ton. I arbetet, 80 meter ner i marken, har de mött både bohusgranit, så kallad friktionsjord och den väl debatterade göteborgsleran.

Den lera som har grävts upp har lagts på specialgjorda dammar där vattnet har fått rinna av. Vattnet har renats i ett eget reningsverk innan den släppts tillbaka ut i Göta älv. Leran har körts till lager. Deponi

Huset är inte bara 245 meter högt utan det är faktiskt nästan 80 meter under oss också. Det är något som vi hela tiden måste påpeka, säger Magnus Eckert, produktionschef för Karlatornets grundläggning i ett pressmeddelande.                                              I början av september firades det rejält – en betydande milstolpe passerades. Nu är samtliga 58 grävpålar, som ska bära Karlatornet, i marken. Pålarna är förankrade en rejäl bit i marken, mellan 60-75 meter djupt. Förutom Göteborgsleran har så kallad friktionsjord samt bohusgranit väntat i marken.

Varje påle ska enskilt kunna bära en last på 4 500 ton. Den påle som går djupast i marken är påle nummer 34 som går hela 75,12 meter ner i marken.

Nu fortsätter arbetet med schaktning och spontning för att i början av år 2019 kunna gjuta bottenplattan som ska bestå av 3500 kubikmeter betong i ett nästan fyra meter tjockt

På KONE är vi nu klara med alla godkännande av ritningar till Jumpliften och processen fortsätter med orderläggning till fabrikerna. Montagestart av Jumpliften är planerad till hösten 2019. 

KONE Jumplift Förbättrad konstruktion, effektivitet och säkerhet