Vem är Hasse Eriksson

Jag började på Asea-Graham den 1 februari 1965. Jag hade ett halvt år tidigare avslutat min militärtjänst, och arbetade på en mekanisk firma i Västerås.

Utbyggnaden av tunnelbanan var i full gång och A.G  hade ett antal pågående installationer inom Stockholmsområdet. En av de mer aktuella platserna var installation av snedbanehissar och rulltrappor vid Östermalmstorg.

A.G var efter hissmontörsstrejken 1964 i stort behov av montörer. Och de som anställdes var en brokig skara med varierande bakgrund. Undertecknad kom från verkstad och svets området.

På  Östermalmstorg  från februari till maj arbetade jag med installationerna av de mindre rulltrapporna som finns vid nedgångarna till stationen.

Efter stationens invigning i maj, var det dags att testa på att jobba med hissar. Det blev några sommarmånader med låsbyten, linbyten och en del annat under rubriken reparationer.

Första dagarna i september var det dags för ett hissmontage.  Det blev en HAG hiss på Örsvängen i Sundbyberg. Därefter bar det iväg till Oslo för en serie av 6 hissar i ett bostadshus. Huset byggdes i prefab. Det speciella var att huset var på 14 våningar och inga bygghissar. Det innebar att när första trapphuset var i topp hade vi 14 dagar på oss att installera hissen som skulle nyttjas som bygghiss. Detta var en stor nyhet 1965.

Efter 3 månader i Norge, väl hemma i Sverige blev det fortsatt installationer av nya hissar.

I juni 1966 bar det av till Svarta havskusten i Bulgarien. A.G hade sålt ett antal hissar till Balkan Turist. Efter ett antal turer till Bulgarien under 66- 68 på lite olika projekt var jag tillbaka i Sverige sommaren 1968. Fram till sommaren 1969 arbetade jag med nymontage då jag blev jag erbjuden jobb som verkmästare. Hade under våren 69 haft förtroendeuppdraget som ordförande i hissmontörsklubben.

Som arbetsledare arbetade jag fram till våren 1971 inom Stockholmsregionen med ansvarighetsområde norra Stockholm och Uppsala. Våren 71 flyttade jag till Västerås med ansvar för NEB o SEB. Våren 1976 bar det av till Göteborg. Där blev jag kvar som produktionschef fram till hösten 1980. Då inrättades en ny tjänst i organisationen som titulerades fältproduktionschef. Befattningen innebar ett centralt ansvar för all verksamhet som hade med verksamheten som utfördes av arbetsledare och montörer. Under befattningen sorterade även montagemetod utveckling* löneformer och kollektivlöner samt förhandlingsansvar för arbetsledarfrågor. Efter 12 år på den befattningen var det dags att efter 27 år återvända till Norge för 3 år (1992-95).  Befattningen var jämförbar med den som jag lämnade i Sverige.

1995 tog företaget sina första stapplande steg inom portbranschen. Undertecknad arbetade under ett par år som ansvarig för att starta upp verksamheten. Arbetade samtidigt med NEB frågor.

I början på 2000- talet organiserades företaget till en Nordisk konstellation. (SCA) Där Sverige, Danmark och Norge sedermera även Island ingick. Undertecknad blev ansvarig för att övergripande samordna ländernas installations frågor. Rapporteringen inom respektive land gjordes till SCA,s ledningsgrupp som sedan rapportera till huvudkontoret i Bryssel.

Fram till min pensionering (2007) var mina huvudsakliga arbetsuppgifter koncentrerade till NEB installation inom KONE Sverige och SCA. Det blev totalt 42 år inom branschen.

*Under den tiden utvecklades både SMX och smalhissen.