Klubben beklagar

Vår vän och kollega Göran Lindberg har gått bort. Han somnade in i sitt hem den 13/2 2019. Göran blev 75 år.

 Göran hade sina rötter i Bollnäs och tillbringade en stor del av sin fritid där, och kommer också att begravas där. (Fonus)

Göran kom till oss från Bauer under senare delen av 80 talet, och jobbade på KONE Stockholmsregionen fram till sin pensionering. Bauer hade en del servicekontrakt I Bollnästrakten. Så under Bauertiden passade Göran på att ta han om dessa hissar under sina besök på hemorten.

KONE hade många Bauerhissar i service inom stockholmsregionen där Göran var oss servicetekniker behjälplig med allehanda tekniska uppgifter angående Bauerhissar.

Göran deltog alltid på våra träffar och resor inom klubben.

Vi kommer alltid minnas Göran som en lättpratad och positiv person.