KONE utrustar ett nytt sjukhus på Nordsjälland i Danmark med 40 nya hissar

KONE Corporation, press release, May 12, 2022 

Bild NHN

KONE har vunnit en order för att leverera en svit av People Flow®-lösningar, inklusive 40 KONE-hissar, till ett nytt sjukhus i området Nordsjälland.

Detta nya sjukhus kommer att bli en integrerad del av affärs- och bostadsområdet Favrholm på Overdrevsvejen söder om Hillerød i huvudstadsregionen. Det förväntas att sjukhuset kommer att ta emot och behandla cirka 500 000 patienter årligen.

KONEs leverans inkluderar 12 KONE MonoSpace® 700 DX hissar och 28 KONE Transys™ varuhissar. Dessutom inkluderar avtalet KONE E-Link™-tjänst för övervakning av utrustning på plats och KONE 24/7 Connected Services med ett års standardunderhåll. En del av hissarna kommer att användas redan under byggtiden.

”Vi är glada över att kunna tillhandahålla våra lösningar till detta projekt som ytterligare kommer att höja kvaliteten på sjukvården i regionen”, säger Axel Berkling, Executive Vice President, KONE Central and North Europe. ”Våra lösningar möjliggör ett smidigt och säkert personflöde för patienter, sjukhuspersonal och besökare.”

Entreprenör är NCC. Huvudarkitekterna är Herzog & de Meuron och Vilhelm Lauritzen.

Projektet beräknas vara helt klart 2025.

KONE bokade ordern under första kvartalet 2022.