Uppstart 2019 KONE pensionärsklubb

När vi nu blickar framåt så står det först på dagordningen ett möte på KONE kontoret i  Ärvinge tisdagen den 26 mars. Vi startar kl 13,00 med en gemensam lunch för att kl 14,00 få information om det som skett under 2018 och planerna för 2019.

 Anmälan till Jörgen Göransson 070 6518065 eller famgoransson@telia.com eller Hans Eriksson 070 5821466 eller hans.grete@tele2.se  Senast den 8 mars 2019. Anmälan kan även göras via vår hemsida www.konepensionärer.se.  Fyll i formuläret som ligger bakom rubriken ”Kontakta” och klicka på ”Skicka”.

På grund av lokalutrymmet är deltagarantalet begränsat till 35 personer. Det är först till kvarn som gäller.

Adressen är: Kronborgsgränd 13 Ärvinge.  OBS begränsade parkeringutrymmen.

Beträffande den fortsatta verksamheten under 2019 återkommer vi till under våren.

Det är också dags att betala medlemsavgiften för 2019 som är endast 100 kronor och som insätts på bankgiro 636-3626 gärna senast den sista februari. Ange namn.

Vi i styrelsen ber att få tacka alla medlemmar för 2018 och önska Er en god start på 2019.

Under 2018 har styrelsen bestått av Hasse Eriksson, Jörgen Göransson, Janne Fredriksson, Jan Kilander, Sven Haglund och vår webbmaster Håkan Wendel..

Om Ni har någon i Er närhet som är pensionär från KONE eller någon som är på väg att bli pensionär och inte ännu är medlem i vår klubb, informera han eller hon, om att vi finns eller kontakta någon i styrelsen om aktuell person, så kommer vi att kontakta vederbörande.

 

Styrelsen.