KONE Pensionärsklubbs försommarträff !

Nu är det dags för KONE Pensionärsklubbs försommarträff

Tisdagen den 14 maj kl 11.00 samlas vi vid Hamnmuseum  Fisksätra för en guidat tur med efterföljande lunch.

För info och resväg se länk till Slagfältsmuseet HAMN i Fisksätra

Efter lunchen finns möjligheten att gå runt och titta på egen hand.

Klubben står för kostnaderna.

För eventuella medföljare, fru eller liknande blir kostnaderna 200 kr/pers. Insättes på bankgiro 636-3626

Anmälan till  Sven Haglund 076 816 18 20 eller sven.haglund@telia.com  Hasse Eriksson 070 582 14 66 eller hans.grete@tele2.se

Anmälan senast den 6 maj. Anmälan kan även göras via vår hemsida. www.konepensionärer.se

Var och en svarar för sina transporter. Tag kontakt med någon närboende kollega för ev. samåkning. Om ni har problem att ordna transport, kontakta någon av ovanstående så skall vi försöka samordna det.

Mycket välkomna önskar vi i KONE Pensionärsklubbs styrelse!