Hej alla KONE Pensionärer.

Även om verksamheten går på sparlåga försöker vi hålla liv i klubben, och med tanke på att vaccinationerna har kommit i gång, ser vi ljust på att kunna få till någon form av träff till hösten. Vi har några bollar i luften.

Normalt brukar vi sända ett brev om medlemsavgiften för året. Men i år gör vi ett försök med att göra ett upprop via vår hemsida.  Avgiften är som tidigare 100,00 kr/år och insätts på bankgiro 636-3626. Glöm inte att ange Ert namn på inbetalningen så att vi kan registrera Er. Vi kommer senare under året att sända påminnelser till De som inte uppmärksammat uppropet.

Med vänlig hälsning och en önskan om att vi snart är tillbaka till normala förhållande.

Styrelsen genom Hasse E