Inbjudan till vårträff 2022.

PS! Inlägget uppdaterat p.g.a felaktigt Bg-nummer på hemsidan och i utskicket

Än finns det liv i klubben. Vi har fortfarande en pandemi hängande över oss men vi gör ett försök att dra igång verksamheten. Den 9 februari är vi inbjudna till KONE på Ärvingekontoret  för en informationsträff.

Vi startar upp Kl 13,00 med en gemensam lunch för att därefter kl 14,00 få lite info från KONE om verksamheten. På grund av begränsade utrymmen är deltagarantalet satt till 30 pers. Det är först till kvarn som gäller.

Anmälan görs till Sven Haglund 076-816 18 20 eller sven.haglund@telia.com eller Hans Eriksson 070-582 14 66 eller hans.grete43@gmail.com  eller via vår hemsida konepensionärer.se senast 4 jan 2022

Vi  påminner också om medlemsavgiften för 2022 som fortfarande är 100,00 kr/år och betalas till: Bg 636-3226. Rätt Bg 636-3626

Som vi tidigare meddelat via vår hemsida kommer avgiften som ni inbetalt för 2021 att överföras till 2022.

Vi i styrelsen önskar Er alla en god jul och ett gott slut på innevarande år.