Klubben beklagar

Vår vän och kollega Göran Lindberg har gått bort. Han somnade in i sitt hem den 13/2 2019. Göran blev 75 år.

Göran hade sina rötter i Bollnäs och tillbringade en stor del av sin fritid där, och kommer också att begravas där. (Fonus)

Göran anställdes som 18-åring 1961 på ASEA Graham.  Efter att Göran också jobbat några år på Siemens-Bauer kom han till KONE under senare delen av 80 talet, Göran jobbande på KONE Stockholmsregionen fram till sin pensionering i maj 2009.  Bauer hade en del servicekontrakt I Bollnästrakten. Så under Bauertiden passade Göran på att ta hand om dessa hissar under sina besök på hemorten.

KONE hade många Bauerhissar i service inom stockholmsregionen där Göran var oss servicetekniker behjälplig med allehanda tekniska uppgifter angående Bauerhissar.

Göran deltog alltid på våra träffar och resor inom klubben.

Vi kommer alltid minnas Göran som en lättpratad och positiv person.