Ärvingebesöket 26/3 -19

Anmälningar till 
Ärvingebesök 26 Mars 2019
 
Hasse Svensson
Kenneth Karlsson
Björn Lindberg
Jörgen Göransson
Per Åkerholm
Kentha Carlsson
Sune Öström
Ulf Jakobsson
Hasse Näsholm
Jan Fredriksson
Håkan Wendel
Kaj Hellman
Leif Wendel
Peter Hugosson
Gunnar Berggren
PO Eriksson
Göran Berglund
Jan Holmström
Sven Persson
PO Olofsson
Sven Haglund
Hasse Eriksson
Håkan Vikström