Uppstartsträff 2020.

KONE Pensionärsklubb.  Uppstartsträff  2020. 

Årets första begivenhet blir ett traditionellt besök på Ärvinge kontoret onsdagen den 4 mars. Vi startar kl 13,00 med en gemensam lunch för att kl 14,00 få information om verksamheten  på KONE under 2019 och planerna för 2020.

 Anmälan till Jörgen Göransson 070 6518065 eller famgoransson@telia.com eller Hans Eriksson 070 5821466 eller hans.grete@tele2.se  Senast den 24 feb. Anmälan kan även göras här på hemsida, fyll i formuläret som ligger bakom rubriken ”Kontakta” och klicka på ”Skicka”. (Bekräftelse på din anmälan kommer till din mailadress inom någon dag).

På grund av lokalutrymmet är deltagarantalet begränsat till 35 personer. Det är först till kvarn som gäller.

Adressen är: Kronborgsgränd 13 Ärvinge.  OBS begränsade parkeringsutrymmen.

Beträffande den fortsatta verksamheten under 2020 återkommer vi till under våren.

Det är också dags att betala medlemsavgiften för 2020 som är endast 100 kronor och som insätts på bankgiro 636-3626 gärna senast den sista mars. Ange namn. ( Ni som redan har betalt kan bortse från denna uppmaning)

Vi i styrelsen ber att få tacka alla medlemmar för 2019 och önska Er en god start på 2020.

Under 2019 har styrelsen bestått av Hasse Eriksson, Jörgen Göransson, Janne Fredriksson, Sven Haglund, Leif Berglind och vår webbmaster Håkan Wendel.

Om Ni har någon i Er närhet som är pensionär från KONE eller någon som är på väg att bli pensionär och inte ännu är medlem i vår klubb, informera han eller hon, om att vi finns eller kontakta någon i styrelsen om aktuell person, så kommer vi att kontakta vederbörande.

Styrelsen.